Скромен ръст на военния бюджет и неясноти около финансирането на програмите за превъоръжаванеВоенният бюджет за 2019 г. ще нарасне едва с 84 млн. лева, като в същото време не става ясно какво ще е финансирането за големите програми за превъоръжаване. Това се чете в проектобюджета за догодина, който бе публикуван днес, 22 октомври 2018 г., от Министерство на финансите.

Бюджетът на Министерство на отбраната за 2019 г. трябва да е 1 277 511 300 лв. МО трябва да осигури собствени приходи в рамките на 44 млн. лева, а останалите пари ще дойдат от централния бюджет.

За тази година, военният бюджет е 1 193 319 000 лв. или има увеличение от точно 84 192 300 лв. Почти цялото увеличение отива в графа „текущи разходи за персонал”, което ще се претвори или в по-високи заплати, или в отпускане на бюджет за назначаване на повече персона, или нещо средно. Няма никаква промяна в графа „капиталови разходи” и тя остава точно 55 364 000 лв. Липсата на движение тук, поставя под въпрос големите проекти за поддръжката на МиГ-29, Су-25, L-39, Ми-17 и Ми-24. Финансирането тук може да става и целево от централния бюджет.

През лятото, заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков бе заявил, че очаква поне 100 млн. лева за заплати в бюджета за 2019 г., а военният министър Каракачанов говореше за 100 - 200 млн. лева повече в бюджета на МО.

От публикуваните проектобюджет и Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019–2021 г., обаче не става ясно колко пари и за кои програми за превъоръжаване ще бъдат отпуснати.

В средносрочната прогноза е записано следното:

„Спазено е изискването за достигане на разходите за отбрана до определения процент от БВП в съответствие с Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от БВП на Република България до 2024 г., одобрен с РМС № 3/04.01.2018 г., с което ще се предостави възможност за изпълнение на Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020, приета с Решение на Народното събрание от 25.11.2015 г. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, в т.ч. средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти за модернизация „Придобиване на нов тип боен самолет”, „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб” и „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада”

В документа, обаче не е разписано колко ще бъде отделено за всяка от тези програма и дали няма да се дават пари за поддръжка и на наличната техника. В документът е записано и още, че общите разходи за отбрана за 2019 г. щели да достигнат до 1 839 300 000 лв., от които 29% били отделени за капиталови разходи. Това би означавало, че капиталовите разходи за отбраната трябва да са в рамките на 533,4 млн. лева, но както вече отбелязахме, от публикуваните документи не става ясно къде отиват те.

За проекта за нов боен самолет се говори директно само в раздела „Дискреционни разходни мерки”, тоест това е раздела с целево финансиране от централния бюджет. Там е разписано, че за 2020 г. ще има целево плащане на 150 млн. лева за новия изтребител, а през 2021 г. плащането ще е в рамките на 250 млн. лева. За 2019 г. няма разписани целеви разходи.

Явно в следващите дни от МО и финансовото ведомство ще трябва да хвърлят още светлина по планираните военни разходи за догодина.

Коментари

blog comments powered by Disqus