altПравителството даде мандат на министъра на отбраната Аню Ангелов да проведе преговори с компанията Eurocopter за постигане на споразумение за частично прекратяване на договора за доставка на вертолети за българските ВМС. Преговорите ще се проведат следващата седмица във Франция. Това съобщава правителствената информационна служба.

Сделката с Eurocopter е сключено през 2005 г., и е за доставка на 12 вертолета AS 532AL Cougar за ВВС и шест AS 565MB Panther за ВМС. За осигуряване финансирането на сделката през 2006 г. Министерството на отбраната сключва договор за гаранционен депозит с банка Societe Generale, според който банката осигурява през 2006 г. средства на Eurocopter, равняващи се на приблизително 60% от стойността на всички вертолети. Към настоящия момент програмата за доставка на вертолетите Cougar е изпълнена изцяло. С предлаганото ново споразумение се предвижда намаляване броя на вертолетите AS 565 от шест на три. Предложението е в резултат на занижените средства за отбрана и като следствие от преоценените потребности на ВМС от техника. Постигнато е съгласие, че дължимите средства за трите хеликоптера Panther ще бъдат прихванати от авансово преведените от Societe Generale средства за отказваните три вертолета. По този ред ще бъдат доставени резервни части и оборудване, а също така ще се прихванат дължими от българската страна неустойки за забавени плащания. Според съобщението Министерството на отбраната няма да дължи на фирмата никакви допълнителни средства. Очаква се трите вертолета Panther да бъдат доставени в края на 2011 г. Според първоначалните планове машините трябваше да се доставят в началото на 2010 г. и да служат на четирите корвети на ВМС.

Коментари

blog comments powered by Disqus