altМинистерството на транспорта взима под внимание всеки сигнал на евродепутат, български депутат и гражданин за нередности в областта на транспорта и предприема необходимите мерки за намаляване на злоупотребите.  По  нареждане на министъра на транспорта Ивайло Московски, главният директор на Главна дирекция на "Гражданска въздухоплавателна администрация" Тилко Петров на 5 юли 2011 г. сформира комисия за проверка на летище София. 

Комисията приключи своята работа на 8 юли 2011 г., като извърши инспекция на дейността "Обработка на багажи" от оператор по наземно обслужване "Летище София" ЕАД, във връзка с подаден сигнал от г-жа Антония Първанова, член на Европейския парламент.  Комисията провери технологията при обработката  на багажите, квалификацията на персонала  и мерките за безопасност и  сигурност при извършване на дейността  и не констатира отклонения от утвърденото от ГД ГВА „Ръководство за дейността при издаването на лиценза”. "Летище  София" ЕАД притежава лиценз  за наземен оператор за дейността  "Обработка на багажи" №  1-3, издаден на 28 септември 2007 г. Лицензът подлежи на годишна заверка от ГД ГВА след инспекторска проверка. Данните от наземния оператор "Летище София" ЕАД показват, че през първото полугодие  на 2011 г. са обслужени 840 400 пътници  с приблизително 1 250 000 единици багаж. Статистиката отчита рекламации за изгубени 2 483 багажа, от които за 127 все още продължава издирването в регламентирания срок. 570 са констатираните повреди (колани, колелца, дръжки) и 10 са постъпилите жалби за липси и нерегламентирани посегателства. Тези данни не надхвърлят средно приетите норми за подобни случаи в международната практика (3-6 багажа на 1000). На територията на летище София оперират четири лицензирани наземни оператора по дейността обработка на багажи, което не може да бъде повод за определяне на летище София за единствен "виновник" за констатирани нарушения. Самата проверка на регистриран багаж чрез рентгенова апаратура се извършва от добре обучен състав, съгласно изискванията на Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване. От проведените по линия на авиационната сигурност шест инспекции от началото на 2011 г. не са установени пропуски в цялостната дейност на летището. На 2 и 3 декември 2010 г. Европейската комисия извърши проверка на мерките и процедурите за сигурност на „Летище София" ЕАД. Заключенията от нея са, че проверката на пътници и багажи (в т.ч. регистрирани багажи) се извършва в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕК) № 185/2010 и Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване. Друго изявление на г-жа Първанова е, че "Лесният достъп до нарушаване на целостта на регистрираните багажи може да бъде причина за осъществяването  на терористичен акт или друга  атака с трагични последствия". Подобна заплаха не съществува, тъй като в цитираната по-горе летищна Програма за сигурност са залегнали конкретни мерки и процедури за недопускане внасянето на "забранени" предмети. Горното се потвърждава и от проверката на ЕК през м. Декември 2010 г. Заключенията на доклада на комисията показват, че обвиненията на г-жа Първанова са абсолютно неоснователни. Министерството на транспорта настоява българския евродепутат г-жа Антония Първанова да представи конкретни доказателства за наличието на организирана престъпна група. Доказателствата ще бъдат изпратени на прокуратурата и ще бъдат разследвани от компетентните органи. 

Коментари

blog comments powered by Disqus