Само един кандидат за ремонта на Ан-30Само един кандидат е заявил желание да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка за осигуряване на летателната годност на единствения самолет Ан-30 от състава на ВВС. Това се вижда в публикувания протокол от работата на комисията работеща по процедурата.

Единственият проявил желание за участие е украинската държавна компания „Укринмаш”, която се занимава с оръжеен експорт и предлагане на услуги от отбранителния сектор зад граница. Сред представените от компанията документи са били установени липси, като са дадени пет работни дни за отстраняването им.

От публикувания доклад се вижда и че украинската компания има намерение да участва с подизпълнител българското държавно предприятие „ТЕРЕМ Холдин” ЕАД.

Процедурата бе пусната на 28 октомври 2019 г., и предполага извършването на капитално-възстановителен ремонт на самолета, двигателите му АИ-24ВТ, спомагателната силова установка РУ19А-300, винтовете на двигателите и съпътстващо оборудване и комплектации.

Очакваната стойност на поръчката е 5 млн. лева без ДДС.

Освен капитално-възстановителния ремонт, по самолета трябва да се извършат серия доработки и малки модернизации, включително подмяна на системата за инструментално кацане СП-50 със система VOR/ILS/DME, монтиране на система TCAS, както и поставяне на система за навигация TACAN.

След ремонта самолетът трябва да има междуремонтен ресурс от седем години или 4000 часа и 4000 кацания.

В документацията за участие в процедурата има и данни за наработката на единствения Ан-30 до момента. Тя е 10 915 часа и 11 690 кацания от влизането в експлоатация. Датата на последния капитален ремонт е 23 март 2006 г., като от тогава машината е налетяла едва 2313 часа.

В края на миналата година МО пусна обществена поръчка за ремонта на Ан-30, като условията бяха практически същите. Поръчката бе прекратена в края на януари 2019 г., след като в процедурата бяха открити слабости, но основната причина бе, че украинската компания „Антонов”, която е единственият възможен изпълнител, имаше претенции към част от изискванията, като например преминаване към експлоатация по техническо състояние. В сегашната процедура това изискване е премахнато.

Българските ВВС разполагат с единичен Ан-30 (борден номер 055), който е доставен през септември 1975 г. В най-новото време машината се използва за наблюдателни мисии в рамките на програмата „Открито небе”, както и за чисто транспортни задачи. Поредното удължаване на междуремонтния ресурс на самолета изтече през декември 2017 г. и от тогава тя не лети.

Коментари

blog comments powered by Disqus