altСамо в рамките на една година се провали втори опит за отдаването на концесия на летището на Горна Оряховица. Срокът за подаване на документи е изтекъл, но няма нито една компания заявила интерес. Това съобщава местният вестник „Янтра ДНЕС”.

Предстои да се вземе решение дали срокът на концесията да се удължи отново или да се променят параметрите й. Според тях бъдещият концесионер трябва да има поне 3 млн. евро годишен приход от управлението на гражданско летище за една от последните 10 г. Кандидатът, който ще развива аерогарата за следващите 35 г., трябва да има основен капитал от най-малко 1 млн. евро и материални активи за поне 5 млн. евро. Задължително е да има минимум 10 г. опит по управление и експлоатация на гражданско летище. При същите условия бе направен опит за отдаване на концесия и през пролетта, но и тогава не се появиха желаещи.

Коментари

blog comments powered by Disqus