Бaltългарските Военновъздушни сили работят активно с ВВС на Република Турция за изготвяне на проект за двустранно споразумение за презгранични операции по Air Policing. От 06 декември до 08 декември 2011г. на посещение в Командването на ВВС беше делегация от ВВС на Турция водена от полковник Хасан Шимшек.

Целта на визитата е да се очертаят параметрите на Проекта на споразумение за трансграничните операции, който ще регламенира основните принципи, процедури и условия за провеждане на презгранични операции по „еър полисинг” от дежурните изтребители на България и Турция  в националното въздушно пространство на другата държава, както и осигуряване на безопасност и координация на техните полети. Изпълнението на ангажиментите по споразумението ще осигури условия за по-успешно справяне с различни заплахи от въздуха и със съвместни усилия ще се гарантира охраната на въздушното пространство на югоизточния фланг на НАТО. В хода на визитата бяха дискутирани различни аспекти на изпълнението на задачите по „еър полисинг” на двете страни. Споразумения за презгранични оперициия за „еър полисинг” вече са подписани между правителството на България и правителствата на Гърция и Румъния. Настоящите споразумения са пример за реализиране на проект по инициативата на НАТО за Интелигентна отбрана.  

Коментари

blog comments powered by Disqus