altДесет човека по специалност „летец-пилот” и 12 души по различни инженерни специалности ще бъде тазгодишния прием във факултет „Авиационен”, Долна Митрополия към Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски”. Това става ясно от заповед на министъра на отбраната Аню Ангелов от 28 февруари 2012 г.

Новото тази година е, че част от бройките са за нуждите на Министерството на вътрешните работи и по-точно Специализирания отряд за въздушно наблюдение (СОВН) към Гранична полиция. Две от заявените десет бройки по специалност „летец-пилот” са за МВР. По специалност „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати” са заявени четири бройки, от които две за ВВС и две за МВР, по специалност „Летателни апарати и авиационни двигатели” бройките също са четири и също са поделени между МВР и ВВС. По специалност „Летищно осигуряване” са заявени също четири бройки, но всички те са за ВВС. Краен срок за подаване на документи за кандидатстване във военните окръжия по местоживеене е 4 юли 2012 г., а във НВУ – 10 юли. Кандидатите трябва да имат завършено средно образование, да са до 23 години, да са български граждани и да нямат друго гражданство, да са физически и психически здрави. За кандидати по специалност „латец-пилот” максималния ръст е 185 см и тегло до 80 кг. Изпитите се състоят от изпит по математика, проверка за физическа и психическа пригодност, медицинско освидетелстване и тест по английски, френски или немски език. За повече информация може да се обърнете към сайтът на НВУ – www.nvu.bg 

Коментари

blog comments powered by Disqus