alt„Технологичното обновяване на авиационния парк на Българските военновъздушни сили е наложително, за да гарантираме и занапред успешното изпълнение на задачите, свързани с националната сигурност и със съюзническите ни задължения.”, това каза президентът Росен Плевнелиев при откриването на международната научна конференция „Авиацията в съвременната геополитика и стратегия на ЕС, НАТО, коалициите и държавите“, посветена на 100-годишнината на българската авиация, предаде „Фокус”.

Според президента това обновяване зависи от няколко фактора. „Нашите съюзнически ангажименти еднозначно определят изискванията за оперативна съвместимост на настоящата и бъдеща авиационна техника на България със стандартите на НАТО и ЕС”, каза Плевнелиев.

Според държавния глава трябва да се използват научнообосновани методи за изработване на анализи и сравнителни оценки за ефективността на разходи на ресурси за целия жизнен цикъл на авиационната платформа. „Не просто само да купим техника, а да я сметнем за нейния цял жизнен цикъл”, обясни Плевнелиев. По думите му, за изготвяне на тези изследвания трябва да се използва и развива интелектуалният авиационен потенциал на нацията, на БАН, на университетите.

Министерството на отбраната и отговорните институции трябва да организират този процес при прозрачност, публичност и състезателност. Трябва да се направи и анализ на икономическите възможности на страната, отбеляза държавният глава.

„Този подход ще го приложим и ще намери своето решение и при подготовката и взимане на решението за придобиване на многоцелеви изтребител за Българските военновъздушни сили”, отбеляза Плевнелиев.

Очертават се няколко перспективни направления за развитие на Българската авиация и авиационен бизнес, подчерта президентът. Основна задача на Българската авиация е охраната и отбраната на въздушните граници на държавата, на ЕС, на съюзниците от НАТО в съответствие с нашите съюзни отговорности, посочи той. Според него гражданската авиация също трябва да получи добри условия за развитие, независимо от ефектите на икономическата криза. България е с опит и възможности в областта на инженерноавиационната поддръжка на авиационния парк. Това е едно много перспективно направление, каза Плевнелиев.

Българските курсанти - летци трябва да летят повече и ние трябва да им предоставим тази възможност, посочи президентът и заяви, че те ще имат неговата подкрепа.

Tова е втората явна подкрепа на президента Плевнелиев, по отношение на програмата за придобиване на нов многоцелев изтребител за ВВС.

 

Коментари

blog comments powered by Disqus