altПравителството одобри доклад на министър Aлександър Цветков относно намеренията на Министерството на транспорта да стартира подготвителни действия за предоставяне на концесия на четири граждански летища или обособени части от тях. Това съобщи правителствената информационна служба.

За концесия се предлагат в Русе, Горна Оряховица и Пловдив и карготерминалът на летище София. В първоначално публикуваната стратегия се споменаваше и летище Стара Загора, но за него не се споменава в решението на правителството.  

С преминаването на летищата за бъдещо стопанисване от силни икономически субекти от частния сектор с доказан капацитет за управление и поддържане на обектите на свой риск, ще се постигне по-ефективното им стопанисване, тяхната модернизация съгласно европейските стандарти, разгръщане възможностите за търговска и друга съпътстваща стопанска дейност и създаване на нови работни места, се казва в съобщението на правителството.

Държавата запазва контролни и регулаторни функции, както и собствеността върху активите, съществуващи в момента или построени от концесионера през срока на концесията. В предишни изказвания от Министерство на транспорта се споменаваше, че ще се постарае процедурите за концесията да минат във възможно най-кратък срок и концесионерите да пристъпят към работа към 2013 г.

Коментари

blog comments powered by Disqus