altОт 1 септември 2010 г. един от най-използваните безпилотни летателни апарати General Atomic Predator започва редовни патрули по границата между САЩ и Мексико. Машините се експлоатират от агенцията за Митници и гранична охрана (Customs and Border Protection - CBP), към Министерство на вътрешната сигурност на САЩ.

Агенцията за Митници и гранична охрана притежава шест апарата Predator B (MQ-9), които се експлоатират от две бази в Калифорния и Аризона. Апаратите, които имат продължителност на полета от порядъка на 30 часа, ще патрулират по двойки покрай близо 3500-km граница между САЩ и Мексико. Основното им предназначение е борба с нелегалната емиграция и трафика на наркотици. Разполагането на подобни апарати по границата е в рамките на мерки за засилване на граничния контрол оторизиран от президента Обама. Президентът на САЩ отпусна $600 млн. допълнителни средства за гранична охрана, с част от които ще бъдат закупени още два апарата Predator.  

Коментари

blog comments powered by Disqus