Правителството одобри старта на нова процедура за концесиониране на летище СофияКабинетът одобри решението на министъра на транспорта за откриване на процедура за определяне на концесионер на летище София. Това бе решено на днешното правителствено заседание.

С решението на министъра се утвърждава обявлението за откриване на процедурата и документацията за концесията.

За сега не се дават никакви други детайли по бъдещата концесия – нито за срока на ѝ, нито за финансовите условия или изискванията към участниците. Това се прави за удовлетворяване на европейската Директива 2014/23/ЕС за възлагане на договори за концесия и на Регламент 2015/1986. Тези документи изискват условията на концесията да бъдат обявени първи в Официалния вестник на ЕС и чак след това те ще бъдат публикувани от българското транспортно министерство.

В държавния бюджет за 2018 г. е записано, че се очакват приходи от 480 млн. лева които ще дойдат от първата еднократна вноска от концесионера на софийското летище и ще бъдат използвани за изплащане на част от дълговете на БДЖ. Така, че може да се очаква, че отново правителството ще търси голяма първоначална вноска от бъдещия концесионер.

Първата процедур за отдаване на концесия на софийското летище бе стартирана през юни 2016 г. Срокът за подаване на документи бе удължаван многократно, но интересът към нея бе много слаб. В крайна сметка служебният кабинет „Герджиков” прекрати процедурата през април 2017 г. с аргументите, че изискванията в нея не отговарят на новите реалности около бума на нискотарифните авиокомпании и изчерпващият се капацитет на двата терминала.

През октомври 2017 г. бе подписан консултантски договор със Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие за предконцесионните анализи за летището, в който да се съдържат наличните до момента данни за трафика през 2015 и 2016 г. и юридически анализ за изминалите две години.

Коментари

blog comments powered by Disqus