altНетните поръчки на американския самолетостроител Boeing достигнаха 805 за 2011 г., а за годината са доставени 477 готови пътнически самолети на клиентите. Към края на 2011 г. компанията има неизпълнени поръчки за 3771 самолета.

Общите нови поръчки за пътнически самолети възлизат на 921, но от тях се вадят отказаните машини, което дава нетните поръчки. Най-продаваната фамилия остава Boeing 737, за която през годината са събрани 551 нетни поръчки и са доставени 372 самолета. Втори по продажба е семейството двудвигателни широкофюзелажни лайнери Boeing 777 с 200 нетни поръчки и 73 доставки. На трето място е модела 767 с 42 нетни поръчки и 20 доставки, следван от новия модел 787, който е инкасирал 13 нетни поръчки и три доставени машини, при общо поръчки за изпълняване от 857. При емблематичния модел 747 нетните поръчки са в отрицателно измерение (-1), което е в резлутат на осем отказани самолет и седем новопоръчани.  

Коментари

blog comments powered by Disqus