altЕвропейската комисия (ЕК) отправи сериозни критики към Чехия за това, че не е осигурила провеждането на честен и открит конкурс при закупуването на четири тактически транспортни самолета. През април 2008 г. Чехия директно закупи четири самолета C-295M на стойност 132 млн. евро.

Според ЕК липсата на честен и открит конкурс е вредно не само за Чехия, но и за ЕС и европейската индустрия като цяло. ЕК е дала срок от два месеца на Чехия да оправдае действията си. Ако това не стане или ЕК сметне, че чешките аргументи не са достатъчно силни, то случая може да се отнесе към Международния съд в Люксембург.

ЕК е натоварена да следи за правилното и честно провеждане на конкурси за възлагане на големи обществени поръчки от страните членки на ЕС.

Коментари

blog comments powered by Disqus