altЕдва 54,3% от наличните конвертоплани CV-22 Osprey са боеготови във всеки един момент. Такава е статистиката във ВВС на САЩ за финансовата 2010 г., според Air Force Times.

С този процент боеготова техника CV-22 се нарежда сред най-ненадеждните летателни апарати в състава на американските ВВС. Все пак има известно подобрение от финансовата 2009 г., когато този показател е бил 50,1%. В момента ВВС на САЩ експлоатират 16 такива машини предназначени за поддръжка на операциите на силите за специални операции. До 2016 г. ежегодно трябва да се доставят още по пет – шест конвертоплана, докато броя им достигне 50. Към тази дата процента боеготова техника трябва да достига 80. Корпусът на морската пехота на САЩ в момента е най-крупния оператор на конвертоплана V-22 Osprey. В момента там се експлоатират около 150 апарата, а процента боеготова техника е около 60. В статистиката на ВВС на САЩ за 2010 г. по ненадеждност CV-22 се нарежда веднага след RQ-4 (41,64% боеготови), В-1В (43,83%) и С-5А (52,66%), и малко преди В-2 (54,86%).  Най-надеждният летателен апарат в американските ВВС е бил безпилотния MQ-1 Predator, като 92,98% от наличните апарати са били готови за изпълнение на бойни мисии във всеки един момент.

Коментари

blog comments powered by Disqus