altЧешкият министър на отбраната Рудолф Блазек заплаши, че ако Airbus Military не отстранят забележките, които страната му има към новодоставените транспортни самолети C-295, страната му може да анулира сделката. Чехия договори четири тактически транспортни самолети C-295 през 2008 г. на стойност около $200 млн.

В началото на април 2011 г. Чехия върна в Испания четирите самолета за отстраняване на дефектите в системата на самозащита. Чехите дадоха срок от един месец на Airbus Military да поправи самолетите, но явно до момента няма реакция от тяхна страна. 

Коментари

blog comments powered by Disqus