Започнаха изпитателните полети по програмата за възстановяване на изтребителите МиГ-21бис. Днес, 1 април 2014 г., в 3-та авиобаза Граф Игнатиево успешно бяха облетени два от тези изтребители.

Първи бе облетян МиГ-21бис борд 358 (с обновен камуфлаж), който излетя в 10,27 часа и се приземи успешно в 10,57 часа. Пилот е майор Павел Джуров. След него бе облетян борд 114, който излетя в 11,28 часа и кацна в 11,53 часа.Той е пилотиран от майор Тихомир Резашки.

На база на тези изпитателни полети, комисия от ВВС ще одобри удължаването на техническия ресурс на бойните МиГ-21бис, което от своя страна ще позволи започване на регулярни полети. Това вероятно ще стане факт към средата на месец април. Планът предвиждаше бис-овете да полетят в началото на март, но са възникнали логистични трудности, които успешно са преодолени. 

На 18 февруари 2014 г. успешно бяха проведени изпитателните полети с МиГ-21УМ (борд 28), което позволи започване на възстановяването на подготовка на летателния състав.

Извършването на удължаване на техническите ресурси на техниката във ВВС стана възможно след промени в Наредба 21 от 2010 г.  на Министерство на отбраната, коитo бяха обнародвани в броя на "Държавен вестник" от 22 ноември 2013 г.

Промените в "Наредба  21 за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства" предвиждат възможност за изготвяне на експертна оценка за възможността за удължаване на техническите ресурси на авиационната техника, като основната отговорност за това се носи от ВВС. Процедурата по възстановяване на летателната годност се изпълнява по новоприетите в края на 2013 г. "Програма и Методика за изпитване за удължаване на назначения и междуремонтен срок на служба на МиГ-21."

С тези изменения бяха преодолени правно-нормативните пречки за удължаването на техническите ресурси на наличната авиационна техника. Изтребителите МиГ-21бис от състава на ВВС на Р България не летят от края на декември 2012 г.

Снимки: Чавдар Гърчев 

Коментари

blog comments powered by Disqus