altГенералният директор на ДП РВД Диян Динев и президентът на Агенцията за обслужване на въздушното движение на Сърбия и Черна гора (SMATSA) Никола Станков подписаха Споразумение за оперативно и техническо сътрудничество на двата доставчика на аеронавигационно обслужване. Основната цел е да се създаде рамка за двустранни отношения в тази област, което ще подобри безопасността и ефективността в техните райони на отговорност.

Сътрудничеството  се основава на принципите на партньорство и  взаимопомощ, като основните области отчитат и контекста на Единното европейско небе. Двете предприятия са част и от веригата за обслужване на въздушния трафик на Балканския полуостров и по направлението от Близкия Изток към Западна Европа и обратно. Споразумението е в резултат от дългогодишното добро взаимодействие между двете организации в обслужването на въздушния трафик в региона. Договореностите за неговото подписване бяха постигнати на двустранна среща на генералните директори на SMATSA и РВД още през октомври 2010 г. в Белград.  

Коментари

blog comments powered by Disqus