altОрганизацията на бъдещото въздушно пространство между България и Румъния беше демонстрирана днес, 25 ноември, чрез симулации в реално време. Събитието е част от проекта DANUBE FAB и се проведе в рамките на Деня на отворените врати в Експерименталния център на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) в Бретини, Франция. 

Целта на симулациите е да се оценят и  сравнят различните варианти за организация  на въздушното пространство и трасета  в DANUBE FAB, както и да се набележат най-добрите варианти по показателите ефективност, безопасност, капацитет и др. „Проектът за функционален блок от въздушно пространство - DANUBE FAB измина значителен път и демонстрира сериозен прогрес”, заяви генералният директор на ДП „Ръководство въздушно движение” Деян Динев. Той каза, че симулациите в реално време на новата организация на въздушното пространство на България и Румъния е най-голямото събитие от този тип, провеждано досега.  С оглед  демонстрираните днес междинни резултати  в рамките на извършваните симулации в реално време е създадена увереност в двата доставчика на аеронавигационно обслужване(„Ръководство въздушно движение” и ROMATSA), че България и Румъния ще установят DANUBE FAB в рамките на поставения от ЕК срок – 4 декември 2012 г.  Военните  ползватели на въздушното пространство и военните ръководители на полети са ангажирани в подготовката и участват активно в изпълнението на симулациите  в реално време. В деня на отворените врати Експерименталният  център на Евроконтрол беше посетен както от представители на заинтересованите страни България и Румъния, така и на международни организации и доставчици на аеронавигационно обслужване от Украйна, Молдова, Унгария и Македония.  Създаването на Функционалните блокове  от въздушно пространство (ФБВП), заложени в инициативата на Европейската комисия за „Единно европейско небе” (ЕЕН) стартира през 2004 г. с цел реорганизация на Европейското въздушно пространство като една гъвкава, хармонизирана и независима от националните граници на страните-членки мрежа. Инициативата за ЕЕН цели да оптимизира използването на въздушното пространство и капацитет с оглед свеждане до минимум на ограниченията, свързани с контрола на въздушното движение и максималното увеличаване на пропускателната способност по летищата. България  и Румъния изпълняват проект за установяване на ФБВП, наречен DANUBE FAB. В настоящия момент проектът се намира в своята ключова  последна фаза на подробно проектиране и  предварително внедряване (2011-2012), която има за цел да разработи минималните изисквания за оперативна съвместимост на системите за управление на въздушното движение. Основните ползи за авиационната индустрия от реализирането  на проекта DANUBE FAB се изразяват в повишаване на ефективността и безопасността на полетите, намаляване на полетното време чрез по-ефективни траектории и увеличаване на пропускателната способност на въздушното пространство на двете държави. Това ще доведе до понижаване на разходите на авиокомпаниите, както и на емисиите от вредни газове.Това от своя страна води до намаляване въздействието на авиацията върху околната среда и има вторичен финансов ефект, свързан със схемата за търговия с газови емисии. Повече  информация може да откриете тук: www.danubefab.eu 

Коментари

blog comments powered by Disqus